گروه : چند‌رسانه‌ای

نرم‌افزار چندرسانه‌ای نقاط حادثه‌ خیز – اداره کل راه و ترابری

توضیحات

توضیحات مربوط به نمونه کار

سفارش‌دهنده : لینک سفارش دهنده

سال : ۱۳۹۲

تکنولوژی :

نظر کارفرما

بسیار عالی بود

نظر مشتری

نظر مشتری

اداره کل راه و ترابری

ویژگی‌های استفاده شده :

آمار پیشرفت پروژه

طراحی
تکمیل
پیاده‌سازی

نمونه‌کارهای این گروه